Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (6302)

Finfinnee Sadaasa 15,2007(FBC) Karoorri Magaalaa Adaamaa ijaarama haarawaan adda duree taasisuuf gargaaru qophaa’eera.

Finfinnee: Sadaasa 15, 2007 (FBC) – Finfinneetti waliinga’iinsi kitaaba barnootaa manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa barataa/ttuu tokkoof tokko ga’uu Biiroon barnootaa Magaalattii beeksise.

Finfinnee Sadaasa 14,2007(FBC)  Bu’aawwan misoomaafi bulchiinsa gaarii Naannoo Oromiyaatti galmeeffamaniif hirmaannaafi shoorri ummataa ol’aanaa akka ta’e pireezidaantiin Naannichaa obbo Muktaar Kadir beeksisan.

Finfinnee Sadaasa 14,2007(FBC) Barreessaan muummeen dhaabbata mootummoota gamtoomanii Baan Kiimuun meejar janaraal Birhaanuu Juulaa Galaalchaa bulchiinsa Abiyyee Suudaan kibbaatti ajajaa humna ergamaa kabajisiisaa Nagaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii taasisuun akka muudan himan.

Finfinnee Sadaasa 14,2007(FBC) Itiyoophiyaan Abudaabiitti Eembaasii haarawaa banuudhaan eebbiftee jirti.

Finfinnee Sadaasa 14,2007(FBC) Waggoota darban keessa dameewwan hojii gara garaatiin Magaalota keessatti hojii fooyya’aan akka hojjetame ministeerri  misooma magaalaa manneeniifi koonstiraakshinii beeksiseera.

Finfinnee Sadaasa 12,2007(FBC) Kubbaaniyyaan Chaayinaa hojii elektiriikaa hojjetu pirojaktii Baabura salphaa Finfinneetiif buufatawwan raabsaa elektiriikaa akka ijaaruuf filatameera.

Gaazexaan Chaayina adeeyilii jedhamu akka gabaasetti kubbaaniyyaan kun baatiiwwan sadeen dhufan keessa hojicha xummuruudhaan kennuuf tajaajila elektiriika Itiyoophiyaa wajjin waliigaltee akka mallateesse dubbisisseera.

Kubbaaniyyichi maallaqni hojii kanaaf barbaachisu hangam akka ta’e yeroof himuu baatus Baankii Chaayinaa Eegziim jedhamurraa tajaajila liqaa akka argtudha kan himame.

Buufatawwan raabsaa elektiriikaa afran kan ijaaraman fageenya dhiyoo baaburri irraa ka’utti yammuu ta’’u sarara buufata raabsaa irrraa madduun Babaurri socho’a jedhameera.

Hojiin pirojaktii Daandii Baaburaa xummuramee tajaajila eegaluuf sadarkaa xummuraa  irratti kan argamu yammuu ta’u dhiyeessiin eletirikaa kun xummura pirojaktichaa ta’a jedhame eegama.Tajaajila oduu Itiyoophiyaatu gabaase.

Gulaalaan:Birhaanuu Hurrisaa