Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (5591)

Finfinnee Waxabajjii 13 2006(FBC) Tarsiimoon haarawaan Itiyophiyaafi Jibuutiin walitii dhufeenya qaban cimsanii sadarkaa olaanaatti ceesisuuf gargaaru qophaa’eera.

Finfinnee Waxabajjii 13 2006(FBC) Humni elektrikaa kosii gogaa irraa omishamuufi humna maddisisuun Afrikaa keessati guddaafi isa jalqabaa ta’eefi pirojektii Raphii jedhamu dhibbeentaa 35 akka xummurame korporeeshinii humna ibsaa Itiyoophiyaa bekssiseera.

Finfinnee Waxabajjii 13 2006(FBC) Abbootiin qabeenya Siwiidin Itiyoophiyaa keessa carraan invastimatii hedduun akka jiruu hubachuu isaanii miniterii faayinaansii Swiidin kan ta’an minitar Landros Borg himaniru.

Finfinnee Waxabajjii 13 2006(FBC) Itiyoophiyaan walliti dhufenya Kaanaadaa waliin qabdu cimsitee akka itti fufutu Miniteera dhimma alaatti daayireektarri dhimmoota  Ameerikaa Ambasaaddar Taayyee Atsiqasillaasee dubataniru.

Finfinnee Waxabajjii 12 2006(FBC) xiyyeefannoo gahaa osoo hin argatiin hafuudhan dhibeewwan omishtumma  hawaasaa irratii miidhaa geessisaa turan 5 qorrannoo gaggefameen ifa tassisamaniiru.

Finfinnee Waxabajjii 12 2006(FBC) Biyyattiitti filannoo bilisa haqaafi manamtummaa argate adeemsisuuf shoorri ogeeyyoota sab quunnamtii ol’aanaa akka ta’e  boordiin filannoo Itiyoophiyaa beeksiseera.

Finfinnee Waxabajjii 12 2006(FBC) Gibtsiifi Giinii Biisaaw Gamtaa Afrikaatti lammata makamuuf carraa argataniiru.