Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (7445)

Finfinnee Waxabajjii 13,2007(FBC) Baankiin Daldala Itiyoophiyaa seenaa baankii keessatti wiirtuu ga’uumsaa ol’aanaa hundeesseera.

Finfinnee: Waxabajjii 13, 2007 (FBC) Seenaa Uummanni Oromoo Magaalaa Finfinnee waliin qabu mul’ata borii akka qabaatuuf, eenyummaa fi faayidaa uummataa hojiin mul’isuuf caalaatti akka carraaqamu Pireezdaantiin Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Muktaar Kadir himan.

Finfinnee: Waxabajjii 13, 2007 (FBC) Balaan cicituu sarara teelekoomiirra qaqqabaa ture hir’achuuItiyoo- Teelekoom hime; kanaafis deggarsi hawaasaa olaanaa akka ture ibseera.

Finfinnee: Waxabajjii 13, 2007 (FBC) Guyyaan baqattootaa Addunyaa har’a sagantaalee gara-garaan kabajamaa jira.

Finfinnee: Waxabajjii 13, 2007 (FBC) Qabxiin dhumaa Filannoo Biyyaalessaa Shanaffaa iftaan ifoomsama.

Finfinnee: Waxabajjii 12, 2007 (FBC) Waajjirri Nageenyaa Biyyaalessaa Waayit Haawus kaleessa galgala akka ifoomsetti ji’a Adoolessaa Faranjootaa dhufu keessa Pireezdaantiin Ameerikiaa Baaraak Obaamaa Itiyoophiyaa daawwachuuf nidhufu.

Finfinnee Waxabajjii 12,2007(FBC) Daandiin Baaburaa Itiyoophiyaan ijaaraa jirtu walitti dhufeenya diinagdee biyyaalee ollaa wajjin qabdu akka cimsu korporeeshiniin Baabura Itiyoophiyaa  beeksiseera.