Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (7013)

Finfinnee Bitootessa 23,2007(FBC) Sababa jeeqamsa biyya Yamanitti mudateen lammiiwwan Itiyoophiyaa gara biyyasaaniitti deebi’uu barbaadan biyyattii keessaa baasuuf qophiin taasifamaa akka jiru ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa beeksisieera.

Finfinnee Bitootessa 23,2007(FBC) Kaartaan akkaataa teessuma lafa biyya keenyaa mul’isu hojjetamuun ifoomsameera.

Finfinnee Bitootessa 23,2007(FBC) Quunnamtiin Itiyoophiyaafi Gibtsi gara sadarkaa boqonnaa haarawaatti akka ce’e ministirri muummichi Gibtsi Ibraahiim Maahilaab dubbataniiru.

Finfinnee Bitootessa 23,2007(FBC)  Haromsa Itiyoophiyaa keessatti  gumaachi naannoo Oromiyaa iddoo ol'aanaa qaba jedhan geggeessitoonni Yuunivarsiitiifi qondaaltonni mootummaa tokko tokko.

Finfinnee: Bitootessa 23, 2007 (FBC) Filannoo caamsaa dhufu geggeeffamuuf Muummichi Ministiraa Haayilamaariyaam Dassaalany Warraaqsa Dimookraatawaa Ummattoota Kibbaa Itiyoophiyaa/ ADWUI bakka bu’uun Naannoo kibbaaa Bolosoo Soreetti kaadhimamaa ta’anii dhihaachuusaanii dameen waajjira paartichaa Godina Walaayittaa beeksise.

Finfinnee Bitootessa 23,2007(FBC)  Lafti maqaa inveestimeentiitiin abbootii qabeenyaaf kenname yeroo qabameefitti misoomsuu dhabuun isaanii hawaasniis tahee biyyatiin faayidaa achirraa argachuu qaban dhabsiisaa jira jedhan jiraattoonni magaaloota Oromiyaa tokko tokkoo Faanaa Biroodkaastiing Korporeetiif yaada kennan.

Finfinnee: Bitootessa 22, 2007 (FBC) Tapha ergaa mobaayilii 8100 A -carraa manaa abbaa kutaalee cisichaa sadiyii abbaan moo’ate beekameera.