Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (6052)

Finfinnee Fulbaana 24,2007(FBC) Ayyaanni Irreechaa bara 2007 bor Fulbaana 25 Bishooftuu Hora Arsadeetti kabajama.

Finfinnee: Fulbaana 24, 2007 (FBC) – Guutummaa biyyattiitti hordoftoonni amantaa Islaamaa ayyaana Id Al Adihaa 1,435ffaa kabajaa jiru.

Finfinnee: Fulbaana 23, 2007 (FBC) Hordoftoonni Amantaa Musliimaa hundumtuu Ayyaana Id Al Adaha (Arafaa) jaalalaa fi inni qabu isa hinqabneef hiruun dabarsuu qaba jedhan Pireezdaantii Mana-marii Dhimmoota Islaamummaa Waliigalaa Itiyoophiyaa Sheeh Kiyaar Mahaammad Amaan.

Finfinnee: Fulbaana 23, 2004 (FBC) – Sadarkaa idil-addunyaatti misooma humna namaa saffisaa ta’e biyyoota galmeessisaa jiran keessaa Itiyoophiyaan sadarkaa sadaffaa kan qabattu ta’uu Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Sagantaan Misoomaa ibse.

Finfinnee Fulbaana 23,2007(FBC) Ijaarsi hidha guddicha haaroomsa Itiyoophiyaa dhibbentaan 40 irra akka ga’e pireezidaant Mulaatuu Tashooma himan.

Finfinnee Fulbaana 23,2007(FBC) Yuuniivarstii Haromaayaatti Boombii dhoosuudhaan badiinsa Lubbuu Barataa tokkoofi miidhama Barattoota lakkoofsaan 40 ga’aniif sababa ta’aniiru jedhamuun kan shakkaman Namoota jaharratti himannaan dhiyaateera.

Finfinnee: Fulbaana 23, 2007 (FBC) -Imaltoonni daandii saffisaa Finfinnee-Adaamaa fayyadaman konkolaatoonni sararicharra hojjatan kaffaltii taariifaa ol nugaafataa jiru jechuun komii isaanii Faanaa Biroodkaastiing Korporewetitti dhiyeeffataniiru.