Oduu biyya keessaa

Oduu biyya keessaa (8991)

Finfinnee, Bitootessa 22, 2008(FBC) – Eejansiin Meetrooloojii Biyyoolessaa naannoowwan rooba arfaasaan oomishaniif roobni ga’aan ni jiraata jedhe.

Finfinnee, Bitootessa 22, 2008(FBC) – Jaappaan lammiilee hongeen miidhaman, baqattoota fi qonnaan bultoota deeggaruufi Doolaara Ameerikaa miiliyoona 30.1 nan kenna kan jette.

Finfinnee: Bitootessa 21, 2008 (FBC) Ijaarsi Hidhi Haaromsaa Guddichi bu’aa ogummaa injinariingii dinqisiisaa qofaa osoo hin-taane waanta Itiyoophiyaanonni barootaaf arguu hawwan kan argisiisedha jedhan Ministirri Hogganaa Waajjira Dhimmoota Koominikeeshinii Mootummaa Obbo Geetaachoo Raddaa.

Finfinnee: Bitootessa 21, 2008 (FBC) Godina Harargee Bahaatti namoonni sababa hongeetiin miidhamanii gargaarsi dhihaachaafii jiru kuma 700 fi kuma 45 ga'uu Waajjirri Ittisa Balaa fi Qophaa'inaa godinichaa beeksise.

Finfinnee: Bitootessa 21, 2008 (FBC) Koomishiniin Dinagdee Afriikaa waliigalteewwan invastimantii gama lamaanii fi faayidaa isaaniirratti xiyyeeffate ifoomsuufi.

Finfinnee: Bitootessa 21, 2008 (FBC) Guyyaa har`aa Ayyaanni hundeeffama Dh.D.U.O waggaan 26ffaan sadarkaa naannootti marii paanaalii sirnaa fi sagantaalee adda addaatiin Magaalaa Adaamaa Galma Abbaa Gadaatti kabajamaa jira.

Finfinnee Bitootessa 21 2008(FBC) Ayyaanni hundeeffama waggaa 26ffaa dhaabbata Demookraatawa ummata Oromoo har’a Adaamaatti sadarkaa Naannootiin kabajameera.