Teeknolojii

Teeknolojii

Finfinnee, Adoolessa 11,2010(FBC) - Astiroonoomistootni addeessa haaraa 10 naannawa Juppiitaritti argatachuun pilaaneetichi addeessa baay’ee pilaanetii biraa irra qabu ta’eera.

Finfinnee, Adoolessa 10,2010(FBC)- Paarlaaman Gibts wixinee labsii miidiyaalee hawaasummaa to'achuu dandeessisu qopheesse.

Finfinnee, Adoolessa 6,2010(FBC)-Gabaan Laaptooppii addunyaa waggoottan jahan darbanitti yeroo jalqabaaf dabale jedhame.

Finfinnee, Adoolessa 5,2010(FBC)- Aappil hojjetaasaa duraa icciitii teeknooloojii konkolaataa konkolaachisaa malee socho'u hatuun Chaayinaatti baqachuuf tureen himateera.

Finfinnee, Adoolessa 04,2010(FBC)-Maashinni nam-tolchee yeroo ammaa kanatti baankota, buufata baaburaa, hoteelotaa fi dhaabbilee biroo baay’ee keessatti tajaajila kennaa jiraachuu ni beekkama.