Teeknolojii

Teeknolojii

Finfinnee, Waxabajjii 16, 2009 (FBC) Barattoonni Taanzaaniyaa sadii dorgommii kalaqa saayinii iddil-addunyaa Ameerikaatti geggeffame tokko injifataniiru.

Finfinnee, Waxabajjii 16,2009(FBC)-Agarsiisni Qunnamtii fi Infoormeeshin Teeknooloojii Roobii dhuftu magaalaa Finfinneetti gaggeeffama.

Finfinnee, waxabajjii 15, 2009 (FBC) Filannoo pireezdaantummaa Ameerikaa 2016 uggurtoonni ragaa Raashiyaa ragaalee filannoo waliin wal-qabatan kan bulchiinsota 21 ugguruu isaanii qondaaltonni Ameerikaa himaniiru.

Finfinnee, Waxabajjii 14, 2009 (FBC) Teessoonsaa Saanfiraansiiskoo kan ta’ee fi biyyoota gara-garaa keessatti tajaajila taaksii kan kennu kaampaaniin Ubar hojimaata hojjattoota isaa itti jajjabeessu haaraa jalqabeera.

Finfinnee, Waxabajjii 13, 2009 (FBC) Maarsariitiin ‘Watch Know learn’ barattootaaf, barsiisotaaf, maatii barattootaaf fi ogeeyyii barnootaaf kan gargaaru viidiyoowwan barnootaa kuma 50 barnoota oolmaa daa’immanii hanga kutaa 12ffaa gurmeessee kan qabatedha.