Teeknolojii

Teeknolojii

Finfinnee, Muddee 5,2010(FBC)-Daa’imti Ameerikaa; Riyaan taboota ijoollee yammuu tabatu waan Yuutuubiin muul’atuuf maallaqa guddaatu kaffalamaaf.

Finfinnee, Muddee 4,2010(FBC)- Waalt Diisniin dhaabbata bohaartii Tweentii Farist Seencharii Fooks Doolaara biiliyoona 60n bituufi.

Finfinnee, Muddee 3,2010(FBC)-Koompiitarri Aasar laaptooppii haaraa Kroombuuk ifoomsera.

Finfinnee, Mudde 2, 2010 (FBC) Chaayinaan saatalaayitii ‘koominikeeshinii’ Aljeeriyaa jalqabaa Alkoomsaat -1 jedhamee moggaafame gara hawaatti ergite.

Finfinnee, Sadaasa 28, 2010 (FBC) Taaksiiwwan gurraachaa Landan addadha; mallattoo magaalittiin ittiin beekamtu keessaas tokkodha.