Teeknolojii

Teeknolojii

Finfinnee, Onkololeessa 10, 2010 (FBC) Teeknoolojiiwwan kunniin humna turuu qabu. Dinagdee, siyaasa , wal’aansa fayyaa (dawaa) akkasumas aadaa keenyaarrattis dhibbaa qabu.

Finfinnee, Onkololeessa 9, 2010 (FBC) Michuu kaampaanii ‘Google’ kan ta’e ‘Alphabet’Awustiraaliyaatti xiyyaarota nama hin-qabne xixiqqoo (drone) fayyadamuun tajaajila nyaataa fi dawaa dhiheessuu sadarkaa yaaliitti kennaa jira.

Finfinnee, Onkololeessa 8, 2010 (FBC)- Daa’imman sa’aa smaartii fayyadaman uggurtootaf saaxilamoodha jedhame.

Finfinnee, Onkololeessa 7, 2010 (FBC) Dhaabbati Maxxansaa Birihaanii fi Salaam teeknoolojii maxxansaa dhoksaa ragaalee barnootaa sobaa ittisuu dandeessisu beeksise.

Finfinnee, Onkololeessa 7, 2010 (FBC) Uggurtoonni Kooriyaa Kaabaa dhaabbata televizhinii Biriteen Kooriyaa Kaabaa irratti diraamaa hojjataa jiru irratti ugguurraa Saayibarii raawwataniiru.