Teeknolojii

Teeknolojii

Finfinnee, Hagayya 11, 2009 (FBC) Feesbuukiin wiirtuu kuusaa ragaa haaraa ijaaruuf akka jedhu beeksiseera.

Finfinnee, Hagayya 11,2009(FBC)- Hojii murtii gibiraa fi taaksii harka namaatin raawwatamaa ture ammayyeessuuf moosaajiin herreegaa fi murtii gibira muramaa hojirra oole.

Finfinnee, Hagayya 11, 2009 (FBC) Bilbiloonni ismaartii andirooyidii Nookiyaa kaampaanii oomishaa bilbila mobaayilaa guddicha HMD erga ba’ee oolee bubbuleera.

Finfennee, Hagayya 10,2009(FBC)- Preezdaantiin Ameerikaa duraanii Baaraak Oobaaman dhaamsi waldandeettiirratti Twiitaraan dabarsan namoota hedduu biratti jaalarama argateera.

Finfinnee, Hagayya 9,2009(FBC)- Koompiitara nama biraa irratti yammuu fayyadamtan, basaasamuu akka dandeessan beektuu?