Teeknolojii

Teeknolojii

Finfinnee, Caamsaa 14,2010(FBC) –Burjaajjii odeeffannoo barattoota isaatin, Yuunvarsiitin Griinwiich Yuuroon kumni dhibbi 1 fi kumni 20 itti murtaa’e.

Finfinnee, Caamsaa 12, 2010 (FBC) Walga’iin Hogganaan Fesbuukii Mark Zukarbarg  dhimma dhuunfaa dureewwan Paarlamaa Gamtaa Awurooppaa irrattii waliin wal-qabatee deebii itti-kennan sagantaan jijjiiramee hawaasni akka hordofu ibsameera.

Finfinnee, Caamsaa 13,2010(FBC) –Teeknooloojiin qaro dhabeeyyiin arraba isaanitiin akka argan taasisu uumame.

Finfinnee, Caamsaa 10, 2010 (FBC)-Ragaa maamiltootaa haalan qabuu fi tajaajila ammayyaa teekinooloojii keennuu dandeessisu Doolaara miliyoona 58 hojiirra oolchuf akka ta’e Tajaajilli Humna Ibsaa Ityoophiyaa beeksiise.

Finfinnee, Caamsaa 9, 2010 (FBC) Hoji-geggeessaan Olaanaa Feesbuukii Mark Zukarbarg miseensota Paarlaamaa Awurooppaa waliin mari’achuuf waliigaluu isaanii pireezdaantiin paarlaamaa gamtichaa Antooniyoo Tajani beeksisan.