Teeknolojii

Teeknolojii

Finfinnee, Amajjii 10,2009(FBC) - Jechoota ICT 2828 afaan Oromoon baruuf, barreeffama armaan gadii akka dubbisatan isin affeerre.

Finfinnee, Amajjii 09, 2009 (FBC) Jechoonni darbii (password) bara 2016tti baay’otaan faayidaarra oolan ifoomsamaniiiru.

Finfinnee, Amajjii 08, 2009 (FBC) Maawuzii sochoosuu osoo nu hin-barbaachisin furtuuwwan Kiiboordii qofa fayyadamuun intarneetii wayita fayyadamnu salphaa fi saffisaa gochuu nidandeenya.

Finfinnee, Amajjii 5,2009(FBC) – Bilbiloonni sochootuu barootaf eegaa turree fi marree giiphii kaayannu gabaadhaf dhiyaachufi.

Finfinnee, Amajjii 04, 2009 (FBC) Neezarlaandis baaburoota ishee humna elektirikaan hojjatan hunda humna qilleensaan sochoosuu jalqabuushee ifoomsiteetti.