Teeknolojii

Teeknolojii

Finfinnee, Ebila 20,2009(FBC) – Feesbuukiin miiseenjara laayit jedhamu biyyoota guddinarra jiran guutumaa guututti qaqqabuuf karoorfatee hojjechaa akka jiru ibse.

Finfinnee, Ebila 19, 2009 (FBC) Mootummaan Ameerikaa akkuma Baha Giddu-galeessaa balaliiwwan biyyoota Yuurooppii ka’an irratti laaptooppii fi tajaajiloota elktirooniksii dhorkuuf ta’uu dhaga’ameera.

Finfinnee, Ebila 18, 2009 (FBC) Tiwiitarri guyya guyyaan sa’aatii 24iif tajaajila tamsaasa viidiyoo kallattii jalqabuuf karoorfatee hojjataa akka jiru beeksiseera.

Finfinnee, Ebila 18,2009(FBC)- Naayjeeriyaan dhaabbata oomishaa moobaayilaa Leegoositti argamu; Afriiwaanin moobaayila oomishamee fi moggaasni Afriiwaan Graatiiv Z 1 jedhu kan laatameef ifoomsite.

Finfinnee, Ebila 18,2009(FBC) –Tajaajila taaksii Ameerikaatti laachuun kan beekamu dhaabbanni Ubar, tajaajila laatu ammayyeessuun qaqqabama isaa babal’isuuf hojjechaa jira.