Nookiyaan bilbila ismaartiisaa jalqabaa gabaaf dhiyeesse

Finfinnee, Amajjii 1,2009(FBC) – Seenaa bilbila sochootuu keessatti iddoo olaanaa kan qabu Nookiyaan, oomisha bilbila ismaartiisaa jalqabaa gabaaf dhiyeesse.

Dhaabbatichi kaleessa bilbila ismaartii isa jalqabaa Nookiyaa 6 jedhamu gabaadhaf dhiyeessuusaa ifoomsera.

Bilbilichi bal’ina iskiriinii iinchii 5.5 kan qabu yammuu ta’u, andirooyidii nuugaat ooppireetiing siistama 7.0 fayyadama.

Nookiyaa 6 proosasara ooktaakoor kwaalkoom snaapdiraagoon 430 kan qabu yammuu ta’u, raamii GB4 akka qabu himameera.

Intarnaal meemooriin isaa GB64 yammuu ta’u, meemoorii kaardii itti bituun amma GB 128 ol guddisuun ni danda’ama jedhameera.

Kaameeraan duubaa meeggaa piiksilii 16 yammuu ta’u, kan fulduree ammoo 8.

nookk.png

Bilbilli isimaartii kun baatirii 3000mAh kan qabu yammuu ta’u, baatirichi bilbilarraa kan buqqa’u akka ta’es himameera.

Sim kaardii 2 (gosa GSM + CDMA fi GSM + GSM) battalatti fudhachuu danda’a.

Kaampaaniin Fiinlaand HMD, akka ifoomsetti Nookiyaa 6 gabaa Chaayinaarratti kaleessa Doolaara Ameerikaa 246n gurgurameera.

Maddi: www.techworm.net