Namootni ragaa weebsaayitii Yahoo ugguran himatamuufi

Finfinnee, Bitootessa 06, 2009 (FBC) Namoota ragaa weebsaayitii Yahoo ugguran irratti himati banamuuf akka jedhu Ministeerri Haqaa Ameerikaa ibse.

Ministeerri Haqaa Yaahoon uggurtoota ragaa maamiltoota isaa miliyoonotatti lakka’amanii fudhatan ifatti himachuuf jedha.

Ministeerichi uggurtoonni ragaa kunniin basaastota Raashiyaa waliin hariiroo qabaachuu danda’u jedhus, mootummaan Raashiyaa harka keessa qabamoo hin qabu kan jedhu irratti yaada kennuuf of-qusateera.

Uggutoonni kunniin maqaawwan, akkaawtiiwwan i-meelii fi jechoota furtuu fayyadamtootaa fudhataniiru.

Ministeerri Haqaa Ameerikaa fi Biroon Qorannaa Yakkaa (FBI) dhimmoota weeb-saayitii Yahoo irratti raawwataman irratti bor ibsa nikennu jedhameera.

Yahoon yoo xinnaate si’a lama uggurtootaan kan sakkaata’ame jiru yoo ta’u, ugguuraan kaampaanicha akka Faranjootaa Fulbaana 2014 tti irra qaqqabe mootummoota biyya alaan kan irratti raawwatame ta’us eenyummaa isaanii ifatti himuu irraa of qusateera.

Ameerikaan miseensota Paartii Dimookraatii koo keessummaa Heelaarii Kiliintan irratti ugguurraa saayibarii raawwatteetti jechuun Raashiyaa waliin dubbii keessa jirti.

Akkaawtiin fayyadamtoota yahoo miliyoona 500 Fulbaana 2014tti akkasumas kan biliyoona 1 ga’anii Mudde darbe uggurtoota kanaan cabee sakkata’amuusaa kan yaadatamudha.

Madda: CNN