Twiitarri tamsaasa kallattii tajaajila hedduu qabu laachuu eegaluufi

Finfinnee, Bitootessa 8,2009(FBC) –Yeroo ammaa miidiyaaleen hawaasummaa tamsaasa kallattii to’achuuf morkiirra jiru.

Twiitarris damee kanaan adda duree ta’ee dhiyaachuuf tattaaffachaa jira.

Tamsaasni kallattii kunis torbee dhuftu Saanfaraansiiskootti hojiirra ooluu eegala jedhameera.

Tajaajilli tamsaasa kallattii kunis moggaasa ‘Appilikeeshin Proograam Intarfiiraans’(API) jedhamutu laatameefira.

Kunis dhaabbileen miidiyaa kallattiin akka tamsaasan isaan gargaara.

Twiitarri ammas taanan tajaajila tamsaasa kallattii laachaa jira.

Kunis appilikeeshinii priiskooppin hojjeta.

Miidiyaaleenis ‘priiskoop proodiyuusariin’ tamsaasa qulqullina qabu kallattiin gadhiisu.

Appilikeeshiniin haaraa hojjetame kun garuu isa duraa kana akka guutumaan guututti dhiisaan taasisa.

API namoota dhuunfaarra miidiyaale jajjaboo akka jiddu galeessa godhate www.dailymail.co.uk eerera.