Aappil aaypoodii aabbaa iinchii 10.5 gabaaf dhiyeessufi

Finfinnee, Bitootessa 11,2009(FBC) –Oomishaan moobaayilaa Aappil, aaypoodii bal’ina iinchii 10.5 gabaaf dhiyeessufi.

Aaypoodichis kan ammayyaa yammuu ta’u, ammeentaan xiqqaatee iskiriinii bal’aa qaba.

Guddinni aaypoodii ammaa iinchii 10.5 yammuu ta’u, ammeentaan guddina waliigalaasaa kan kanaan dura dhaabbatichi oomishee gabaaf dhiyeesse, abbaa iinchii 9.7n qixa jedhameera.

Ogeeyyonni damichaa akka jedhanitti aaypoodiin ammaa tajaajila hedduu laata.

Smaart kiiboordiis ni qaba. Kun ammoo tajaajilamtoonni bakka barbaadan taa’anii akka ittiin fayyadaman isaan gargaara jedhameera.

Gatiin isaas hanga Doolaara Ameerikaa 600 ta’uu akka danda’u tilmaamameera.

Aaypaadichi iintarneetii shiboo malee fayyadamuu kan dandeessisu yammuu ta’u, yoo turee ture amma Eblaatti gabaarra ni oola jedhameet eegama.

Spiikarii ammayyaa fi qulqulluu kan qabu yammuu ta’u, kaameeraa suuraa gaarii kaasuu danda’utu hojjetameefira.

Iskiriiniisaarrattis barreessituu kiiboordii malee tajaajilamuun ni danda’ama.


Maddi: gadgetsnow.com