Hojimaanni tamsaasa televiizhinii saatalaayitii biyyoolessaa qophaa’e

Finfinnee, Ebila 13,2009(FBC) – Hojimaanni tamsaasa televiizhinii saatalaayitii biyyoolessaa, qindaa’aa fi waliinii Iityoo-saat jedhamu qophaa’e.

Eejansiin Nageenya Odeeffannoo Ityoophiyaa dhimmicharratti har’a qooda fudhattoota naannoo fi federaalaa waliin mari’atteera.

Yaaliin proojaktichaa kan eegalame yammuu ta’u, Ebila 16,2009 irraa kaasee guutumaa guututti hojiirra akka oolu himameera.

Daayreektarri olaanaa eejansichaa meejar jeneraal Taklabirihaan Walda’aragaay akka jedhanitti, hojimaatichi biyyattiin dame saayinsii hawaan walabummaa ishee akka eeggattuu fi babal’ina miidiyaa fi indaastirii waliin jiru kaka’umsaan babal’isuuf gargaara.

Ityoophiyaan amma ammaatti saatalaayita ofii waan hin qabneef teleeviizhinoonni biyyattii 15-20 ta’an, saatalaayitoota biyyoota alaa kereeffataniit hojjechaa turan.

Proojaktiin kunis sharafa alaa biyya keessatti hambisuun cinaatti chaanaalonni rakkoo nageenyaa isaan mudachuu danda’u, qaqqabama, teeknooloojii, itti fayyadama dambalii fi rakkoo qulqullinaa hiikuuf gargaara jedhameera.