Ameerikaan biyyasheetti Kaaspariskiin hojiirra akka hin oolle dhoorkite

Finfinnee, Adoolessa 10,2009(FBC)-Ameerikaan nageenyi marsaa Ruusiyaa fi dhiyeessaan moosaajii farra vaayrasii Kaaspariskiin biyya isheetti hojiirra akka hin oolle dhoorkite.

Ameerikaan moosaajonnii fi farri vaayrasii koompiiwtaraa Mooskoon oomishtu biyya ishee keessatti hojiirra akka hin oolle dhoorkiteetti.

Haaluma kanaan oomishti isaa Ameerikaa seenuu hin danda’u jedhameera.

Kun ammoo Kaaspariskiin gama teeknooloojiin tajaajila laatun ala, Ruusiyaan hojii basaatummaaf itti tajaajilamaa jirti yaadni jedhu waan amansiisefi.

Dhoorkiin amma Ameerikaan baastes walabummaa biyyattii fi nageenya mootummaa eegsisuufi jedhameera.

Haaluma kanaanis neetoorkii fi marsaalee sodaa uggurraa fi basaasa biyya alaa jalaa baasuun galma dhoorkichaati.

Bluumbarg akka gabaasetti, Kaaspariskiin hojii farra vaayrasummaan ala Raashiyaaf basaasaa tureera jedha.

Marsaalee fi odeeffannoo mootummaa ugguree fudhachuun Mooskoof dhiyeessaa tureeras jedha.

Dhaabbatichi garuu hojii uggurraas ta’e basaasan qunnamtii takkaayyuu hin qabuun ibsa baasera.

Uggurraa nageenya marsaaleerratti qaqqabuyyuu ittisuuf hojii dansaa hojjechaa tureeras jedha Kaaspariskiin.


Maddi; www.techworm.net