Uggurraan Iikuuyfaaks maamiltoota miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 43rra miidhaa geessiseera

Finfinnee, Qaammee 3,2009(FBC)-Uggurraan marsaa dhaabbata Iikuuyfaaksirra qaqqabe maamiltoota miiliyoona dhibba 1 fi miiliyoona 43rra miidhaa geessiseera.

Waliigaltee gurgurtaa duubee kan bulchu dhaabbatichi maamiltootasaarra miidhaan qaqqabuusaa ibseera.

Lammiileen Kaanaadaa fi Briitaaniyaa uggurrichaan miidhamaniiru.

Haata’uutii tajaajila murteessaa fi waliigalteewwan duuberra miidhan akka hin qaqqabne ibseera.

Uggurtoonni miidhicha kan qaqqabsiisan Caamsadhaa amma Adoolessaatti akka ta’e irra ga’ameera.

Uggurrichaan kaardiin tajaajila duubee maamiltootaa fi kaanii kumni dhibba 2 fi kumni 9 sakatta’ameera.

Gabaasni uggurrichaas sadarkaa Ameerikaatti olaanaa ta’uusaatu himame.

Dhaabbatichi dhaabbilee faaynaansii fi nageenya marsaa Ameerikaa, Briitaaniyaa fi Kaanaadaa waliin hojjechuuf karoorfateera.

Amma tajaajila bulchiinsa duubee tolaarrattii fi hattoota hordofuurratti hojjeta.