Moorokoon sarara baaburaa saffisaa ijaarte torban kana keessa yaalte

Finfinnee, Onkololeessa 01, 2010 (FBC) Moorokoon Sarara Baaburaa Afriikaatti saffisaadha jedhame ijaartee xumurte yaaliif hojii jalqabsiifteetti.

Baaburri kun sa’aatiitti kiiloo meetira 320 kan imaludha.

Yaalii gaafa Wiixataa sararicha irratti taasifameen baaburichi sa’aatiitti kiiloo meetira 275 deemeera.

Baaburri kun sa’aatii imala Kaazaabilaankaa fi Taangars gidduu fudhatu lama sadaffaan kan hir’isu akka ta’e himameera.

Piroojaktichi waliigalaan baasiin Doolaara Ameerikaa biliyoona 2.4 kan itti-ba’e yoo ta’u, biyyattiin baasii isaa dhibbantaa 50 kan dandeesse liqii Firaans irraa argatteeni.

Sararri baaburaa kaampaanii Firaansiin ijaarame kun guutumaan guutuutti yeroo yaalii isaa xumuree hojiitti kan seenu bara Faranjootaa 2018itti jedhameera.

Mootummaan Moorokoo sarara baaburaa waggaatti namoota miliyoona 6 deddeebisuu danda’u diriirsuunsaa bu’uura misoomaa biyyattii kan hammayyeessu ta’uu ibsameera.

Madda: CGTN