Iskiriinin Aayfoon X yeroo qorraa hin hojjenne gabaarra oolera

Finfinnee, Sadaasa 1,2010(FBC)-Aappil bilbilli ismaartii haaraa isaa ‘aayfoon x’ yeroo qorraa tach iskiriinin isaa akka hin hojjenne mirkaneesse.

“iPhone X” gabaadhaf ega dhiyaatee torbee lakkoofsisus, rakkoolenis waliin ba’aniiru.

Rakkoolee eeraman keessaa jabaadha kan jedhamemmoo iskiriinin isaa hojii barbaadame hojjechuu dhabuu isaati.

Namoonni bilbilicha bitanii fayadamaa jiranis, haalli qilleensaa ho’inarraa gara qorraatti yammuu geeddaramu battalatti iskiriinin isaa hojii akka dhaabu dhugaa ba’aniiru.

Bilbila bananii fayyadamuun dura furtuun isaa qubaan tuqaniituu hin banamu jedhan.

Kun garuu amala bilbila haaraa aayfoon 10 (iPhone X) hundaatii miti, kan muraasati malee.

Akka tasaa yeroo qorraa didus, deebi’eemmoo haalli ittiin hojjetu ni jira.

Kun garuu amala bilbiloota haaraa kanaa maaf ta’e kan jedhu gaaffii kaasera.

Teeknooloojii marti haala qilleensaa keessatti sirriin hojjetuu fi hin hojjetin qaba.

Kun garuu aappil yaaddesseera.

Rakkoo kanas sooftiweeriisaarratti fooyyessa taasisuuf hojjechaa jira.

Maddi; www.neowin.net