Aappil eeggannoo icciitii Aayfoon, Aaypaadii fi Maak ifoomse

Finfinnee, Amajjii 2,2010(FBC) – Aappil butamuu ragaalee fi burjaajjii teeknooloojiin mudatu ittisuuf eeggannoo icciitii Aayfoon, Aaypaadii fi Maak ifoomse.

Eeggannoon icciitii haaraa gadhiifame kun burjaajjiiwwan koompiitararraa irra ga’u hambisa jedhameera.

Qorattoonni eeggannoowwan icciitii teeknooloojii torbee darbe akka ifoomsanitti, rakkooleen miiliyoonan lakkaa’amu damichaan mudachaa jira.

Maaykiroosooft, Googil, Aappilii fi dhaabbileen teeknooloojii kaan rakkoo saaxilamtummaa hambisuuf hojiilee jajjaboo hojjechaa jiru.

Eeggannoon icciitii ammaa bilbila sochootuuf gadhiifame iOS 11.2.2 jedhama.

Kunis barbaadduuwwan(broowzaroota) Aappil Saafaarii fi WeebKiit, moosaajii fuulota marsaalee qaba.

Fayyadamtoonni Aappilii fi Aaypaadiis ariitiin moosaajiilee haaraa kanneen buufachuun geeddarachuu akka qaban eerameera.

Fayyadamtoonni “Mac” moosaajii “macOS High Sierra” 10.13.2 laaptooppii fi deeskitooppiif buufachuu akka danda’anis eerameera.

Maamiltoonni moosaajiilee kanneen buufatanii fayyadamuu eegalan, burjaajjii icciitii fi hojii dhaabuu meeshaalee isaanii jalaa akka baraaraman eerameera.

Maddi; CNN