Sirni baniinsa olompiika Kooriyaa Kibbaa uggurraa saaybaraaf saaxilameet ture

Finfinnee, Gurraandhala 5,2010(FBC)- Sirna baniinsa olompiika Kooriyaa Kibbaa uggurraan saaybaraa isa mudateera.

Uggurrichaan sarvariin keessoo olompiikichaa miidhameera.

Nageenyi saaybaraa Maakaafen baatii darbe keessa ibsa baasen, olompiikni Kooriyaa Kibbaa xiyyeeffannaa uggurtootaa keessa akka galuu danda’u akeekkachiiset ture.

Uggurraa kana raawwachuuf durumaanuu duulaa fi kakaasin gaggeeffamaa tureera.

Kaleessa qondaaltonni akka beeksisanitti, Jimaata sirna baniinasaarratti olompiikichi uggurameet ture.

Eenyu uggurricha akka raawwate garuu ifoomsuu hin barbaanne.

Ka’umsi rakkinichaa maal akka ta’e ni beekna; rakkoon akanaas yeroo taphootaa ni mudata jedhan.

Odu himaan koree qindeessituu dorgommii Piyoongichaang; Suung Baayik-yuun Rooytarsitti akka himanitti rakkinichi furameera jedhan.

Sarvariin keessoo taphichaa fi tajajailli Wi-Fi hawaasummaa uggurrichaan miidhamaniit turan.

Raashiyaan dorgommii olompiikaa kanarratti sababii dawaa si’eessituun waan bakka hin bu’amneef, biyyoota dhihaatin shakkamteetti.

Ministeerri Dhimma Alaa Raashiyaas biyyoonni dhihaa waan akkanaa kanatti fayyadamanii yakka raawwachuun yeroo maraa quba nutti qabuu baraniiru. Nuti waan badaa akkanaa hin raawwannu jedheera.

Bara darbe uggurraa saaybaraa Waanakraayin Kooriyaa Kaabaatti qubni qabameet ture. Isheenis ani waan akkanaa hin raawwadhuun haaltetti.

Maddi: https://www.cnet.com