Saamsang televiizhinii akka gaararraa bifa geeddaratu gabaarra oolchufi

Finfinnee, Gurraandhala 30,2010(FBC)- Oomishti televiizhinii Saamsang haaraan akka gaararraa bifa gegeeddarata.

Smaart TV Saamsang haaraan kun waan naannoosaa jiruun walfakkaachuun bifa gegeeddarata.

Dhaabbanni teeknooloojii Kooriyaa Kibbaa Saamsang oomishasaa haaraa kanaan akkeessituu bifaa jedheenira.

Oomishichi gaafa Roobii kan ifoome yammuu ta’u, bara Faranjootaa 2018tti teeknooloojii raajii jedhameera.
 
Gosti televiizhinichaa QLED yammuu ta’u, waan naannoosaa jiruun akka gaararraa walfakkaata.

Dhaabbatichi akka beeksisetti kaayyon oomishichaa waan naannosaatin walfakkeessudha jedheera.

Dhaaba manaatti maxxanfamee yammuu ilaallamu waanuma cinaasaa jiruun waan walfakkaatuf bifa isaatin namni akka hin nuffine taasisa.

Halluun dhaaba manaa bifti tokko isin jibbisiisee yoo kan biraa dibdan, bifa televiizhinii keessaniif amma hin dhiphattan.

Innuu halluu haaraa dibdaniin wal isiniif fakkaata. Kanaaf nuffii balleessa jedhameera.

Suuraa dhaaba manaatti maxxanfamu fakkeessitanii kaa’uus yoo barbaaddan, kan feetan irratti feetanii mana keessan bareechuu dandeessu.

Saamsang gatii televiizhinichaa amma ammaatti beeksisuu baatus baatii kana keessa gabaarra ni oola jedhameera.

Dhaabbatichi kanaan duras teeknooloojii walfakkaataa ammeentan iskiriinii isaa dabaluu fi xiqqaatu ifoomset ture.

Kun ammoo Hagayya keessa gabaarra oolan eegama.

 

Maddi; CNN