Raashiyaan miisaa’ela ariitii sagalee caalaa qabu yaalte

Finfinnee,Bitootessa 3,2010(FBC)- Raashiyaan ariitii sagalee caalaa dachaa 10n miisaa’ela furga’u hojjechuu beeksiste.

Biyyattiin yaalichi milkaa’aa akka ture beeksisteetti.

Gosoota miisaa’elaa nuukleera qaban keessaa tokko akka ta’e kan himameef meeshichi, xiyyee barbaadame rukuteera jedhameera.

Raayyan ittisaa Raashiyaa akka ifoomsetti, miisaa’elichaaf moggaasni Kiinzihaal jedhamu laatameefira.

Miisaa’elichi kiilo meetira kuma 2 dadhabbii malee furga’ee, bakka kaayyeffame qaqqabee xiyyeesaa rukutuun milkaa’era.

Raayyan ittisaa biyyattii akka beeksisetti, miisaa’elichi xiyyaara lolaa miigii 31 furgaafame.

Maddi; BBC