Feesbookin Ruusiyaa waliin dorgommiirra jira jedhame

Finfinnee, Ebila 3, 2010 (FBC) – Hoji gaggeessaa fi hundeessaan Feesbuukii Maark Zuukarbarg dhabbanni isaanii midiyaalee hawaasummaa Ruusiyaa waliin waraanarra jiraachuu himan.

Akka hoji gaggeessichaatti miidiyaaleen hawaasummaa Raashiyaa addunyaa dhuunfachuu barbaadu.

Dhaabbanni isaanii dorgommii hamaa keessa jiraachuu kan himanis Koongirasii Ameerikaa fulduratti dhiyaachudhaani.

Buttaa odeeffannoo maamiltootaa Kaamibriij Analyiitikaan raawwate yammuu ibsanis, Raashiyaa waliin waraana teeknooloojii cimaarra jiraachuu himaniiru.

Dhaabbanni isaanii; Feesbuukin odeeffannoo fi icciitii namoota dhuunfaa eeguuf tarkaanfiiwwan fudhachaa akka jirus himaniiru.

Maddi; BBC