Naannolee 4tti Kaafteeriyaan giddu gala teekinooloojii ijaaramuufi

Finfinnee, Caamsaa 2,2010 (FBC) – Naannolee Oromiyaa, Amhaaraa, Tigraay fi kibbatti kaafteeriyaan giddu gala saayinsii fi teekinooloojii ijaaramuuf akka ta’e Ministeerri Saayinsii fi Teekinooloojii beeksiise.

Kaafteeriyaan saayinsii fi teekinooloojii magaala Finfinneetti ijaaraman xummuramanii jiru.

Ministir Deettaan Damee Qorannoo fi Teekinooloojii Dooktar Shumatee Gizaw, dargaggoonni gaggeessummaa teekinooloojii biyyatti akka fudhataniif giddu galli teekinooloojii ni barbaachisa jedhaniiru.

Kaafteeriyaawwan ijaaraman giddu gala raga ta’uun soofti weerii adda addaa waliin gahuun leenjii garaa garaa kennuu akkasumas kalaqa beeksiisuf akka tajaajilan ibsameera.

Naannolee 4tti Oromiyaatti 2 naannolee birootti tokko tokko walii galan 5 kan ijaaraman yoo ta’u, kaafteriyaan biraa baajata naannotiin ministeerichi deeggaree akka ijaaraman eerameera.

Kaafteeriyaan saayinsii amma ijaaraman baajata ministeerichaatin yoo ta’u, kaafteeriyaa tokko ijaaruf baajata Birrii Miliyoona 4 hanga 6 ni gaafta jedhaniiru Dooktar Shumateen.

Naannolee hafanitti kaafteeriyaawwan 5 ijaaruf bara dhufuutti karoorfachuu Deettaan Ministeerichaa ibsaniiru.

Manneen kitaabaa, kitaaboleen odeeffannoo saayinsii  qabatan, dhimma saayinsii irratti mari’achaa tajaajila kaafteriyaa iddoon argatan, tajaajila inteneetii bilisaa fi hojiin kalaqaa giddu gala kana keessatti ni argamu.