Kaampaaniwwan teeknoolojii shororkeessummaa ittisuu irratti fooyya’iinsa galmeessisaniiru

Finfinnee, Waxabajjii 1, 2010 (FBC) Waldaan kaampaanota teeknoolojii tokkoo fi mootummoonni karoora olola shororkeessitootaa ittisuu irratti fooyya’iinsi guddaa mul’ataa akka jiru himan.

Walga’ii ‘Google’ qopheesse Jimaata har’a geggeffamu irratti gareen kun waantonni qabiyyee shororkeessummaa qaban 88,000 kuusaa daataa kaampaanota walitti-hidhatanii kanneenii keessatti dabalamuu akka ibsu eegama.

Odeeffannoowwan jeequmsaa kunniin ammoo qabiyyeen tokko osoo hin-maxxanfamin dura dhorkuuf faayidaarra ooluu danda’u.

Fooramiin Intarneetii Biyyoolessaa shororkeessummaa irratti qabsaa’u akka jedhetti karoora dhuma waggaa keessa jirru kanaatti odeeffannoowwan jeequmsaa 100,000 sassaabuuf qabate milkeessuuf gaarii socho’aa ture.

Dhaabbileen miseensa garichaa kaan Googlii dabalatee, Feesbuukii, Maayikrosooftii, Tiwiitaraa fi kaampaanota teeknoolojii xixiqqoo kaani.

Madda: https://www.bbc.com