Gabaa Uubar dhiisee ba'etti Toyoottan gale

Finfinnee, Waxabajjii 6,2010(FBC)- Toyoottaan Kibba baha Eeshiyaatti invastimantiisaa cimsaa jira.

Dhaabbanni Jaappaan konkolaataa oomishuun beekamtii olaanaa qabu Toyoottaan, dhaabbata teessoosaa Siingaapoor godhate Graab irratti Doolaara Ameerikaa biiliyoona 1 baase.

Graab kanaan dura Kibba Eeshiyaatti ga'ee konkolaattota tajaajila taaksii laatan; Uubar Doolaara biiliyoonan lakkaa'amuun bituun isaa ni yaadatama.

Waliigaltee biiznasii amma kanaan dhaabbanni Toyoottaa tokko boordii Graabitti akka makamu eerameera.

Uubar biyyoota Kibba Eeshiyaa 8tti konkolaattotasaa gurguruu dhaabun; Toyoottaaf haala gabaa mijataa akka uumuu danda'u eerameera.

Uubar tajaajila oomisha isaa biyyootii saddeettanitti dhiyeessuu kan dhaabe Graab gabaa isa saamuu fi moosaajiiwwanis Toyoottaa waliin waan qooddatuufi.

Toyoottan Graabin ala Uubar waliinis hariiroo gaarii qaba.

Maddi; CNN