Qorattootni Chaayinaa meeshaa waraanaa carallaa hojjetan

Finfinnee, Adoolessa 03,2010(FBC)-Qorattootni Chaayinaa meeshaa waraanaa carallaa hojjechuu beeksiisan.

Meeshaa ZKM 500 jedhamu kun fageenya meetira 804 irratti kiyyeeffatee rukkuchuu danda’a jedhameera.

Iddoo kiyyeeffamee rukutettis abidda qabisiisun barbadeessa.

Meeshan kun magaala Zhiyaan jedhamu keessatti kan yaalame yoo ta’u, fegeenya eerame irratti rukutuun abidda kan qabiisu ta’uu mirkanaa’ee jira.

Meeshan carallaa kun iddoo rukute sanatti dhiyeenya kan jiran irratti miidhaa cimaa geechisuu danda’a jedhameera.

Meeshaa amma yaaliif oomishame kana gara fuula duraatti bay’inaan oomishuuf fedhii kan qaban ta’uu qorattootni kunneen himaniiru.

Argamni meeshaa kanaa Ameerikaa fi Chaayinaa giddutti rakkoo biraa umuu  danda’a jedhamee dubbatamaa jira.

Maddi:independent.co.uk/