Aappil hojjetaasaa himate

Finfinnee, Adoolessa 5,2010(FBC)- Aappil hojjetaasaa duraa icciitii teeknooloojii konkolaataa konkolaachisaa malee socho'u hatuun Chaayinaatti baqachuuf tureen himateera.

Aappil mana murtiitti dhiyaatee akka ibsetti taanan, hojjetichi proojaktii konkolaataa konkolaachisaa malee socho'urra hojjetaa ture.

Himatamaa Shaang, icciitii teeknooloojichaa hatuun gara Chaayinaatti baduuf tures jedheera.

Dhaabbilee Chaayinaa hojii konkolaataa walfakkaataa hojjetaniin ega dubbateen booda gara Chaayinaa imaluuf wayita turetti Buufata Xiyyaaraa Saanjoosee Kaalifoorniyaatti to'annaa jala oolera.

Biiron Qorannaa Federaalaa Ameerikaa(FBI) namicha icciitii dhaabbatichaa hatuudhan isa himateera.

Shaang bara Faranjootaa 2008 boqannaadhaf Chaayinaa deemee, gara Ameerikaa deebi'eet ture.

Amma garuu kana booda Chaayinaa deemun barbaadan itti gaafatamaa isaatti himateet ture.

Dhaabbanni Chaayinaatti argamu garuu namicharraa odeeffannoo homaa akka hin fudhatin ibseera.

Imalaaf yammuu ka'u garuu icciitiiwwan dhaabbatichaa gara koompiitara isaa fi kan haadha warraa isaa irratti waraabuusaa amaneera.

Chaayinichi balleessaa taanan, hidhaa waggaa 10 fi adabbii Doolaara kuma dhibba 2 fi kuma 50tu isa eeggata.

Maddi; BBC