Fana: At a Speed of Life!

መንግስት ህግ ለማስከበር እየወሰደ ባለው እርምጃ በቁጥጥር ሰር የዋሉ ጽንፈኛ ታጣቂ ቡድኑ አባላት ወደ ሁኔታው የገቡት ተገደው መሆኑን ተናግረዋል

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.