Fana: At a Speed of Life!

በጠ/ሚ ዐቢይ – ጃክ ማ ኢንሽዬቲቭ አማካኝነት ለኢትዮጵያና የአፍሪካ ሀገራት ከሚሰራጩት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያዎች አዲስ አበባ ገብተዋል

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.