Fana: At a Speed of Life!

Dooktar Abiy Ayyanaa Iid Al Adahaa sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarsan

Finfinnee, Waxabajjii 8, 2016 (FBC) –Ministirri Muummee FDRI Dooktar Abiy Ahimad Ayyanaa Iid Al Adahaa waggaa1445ffaa sababeeffachuunn ergaa baga geessanii dabarsaniiru.

Ayyaanni Iid Al Adahaan ayyaana qormaataa fi wareegamaa ta’uu ergaa isaaniin ibsaniiru.

Ayyaana Nabiyyuu Ibraahiim Ajaja Allaahiif ijoollee isaanii wareegamaaf qopheessuun,cichoominaan qormaata kan injifate ta’uu himaniiru.

Cichoomina isaaniin Allahiirraa bakka ijoollee isaanii Hoolaa wareegamaa kan itti argatan ayyaana qormaataa fi wareegamaa ta’uu himaniiru.

Daa’ima wareegamaaf gaafachuun qormaata cimaa yoo ta’uu, daa’ima wareegamaaf qopheessuun ammoo murannoo guddaadha jedhan ergaa isaaniin.

Qormaata cimaaf cichoomina cimaatu barbaachisa.

Murannoo cimaan murtoo jabaa kan gaafatu yoo ta’uu, murtii cimaan gatii olaanaa gaafata jedhan.

Itiyoophiyaa guddoo fi badhaatuu taasisuuf waayita kaanu qormaanni cimaan akka nu mudatu ni beekna turre.

Biyya baraaruuf, faayidaa waaraa ummataa mirkaneessuu fi eegeree fooyya’aa uumuuf waan hedduu wareegnerra jechuun ibsaniiru.

Biyyi wareegama malee badhaatu hin jirtu, nageenya keenya mirkaneessuun wareegama gaafata, misooma eeggalle milkesssuuf fedhachuu caalaa kennuun, akka Ibraahiim waan daraan jaalannu wareeguuf murannoo barbaachisa.

Hundi keenya wareegamaaf yoo qophoofne daandiin nageenyaa hin milkoofne hin jiru jechuun eeraniiru.

Dhukaasarraa gara Maarashaatti haa deebinu, hidhannoorraa gara mariitti haa ceenu, walitti bu’iinsa sabaarraa gara yaadaan falmuutti, kan jaalannu, kan guddifne ta’us biyyaaf jecha wareegamaaf haa qopheessinu jechuun dhaamaniiru.

Ayyaanni Iid Al Adahaan ayyaana gaarii akka ta’u hawwaniiru.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.