Fana: At a Speed of Life!

Afrikal Away Takku Fooca Fanah Koroonah Vayresih Aftabu Edde Gibbatan Ummatta Matakka – Baadak Qaafiyat Egla

Addis Ababa, Qado Dirri 29, 2012 ILL (FBC) Afrikal Away Takku Fooca Fanah Koroonah Vayresih Gibbatu Edde Aban Ummatta Akke Waytam Baadak Qaafiyat Eglak Naharsi Dayrekterih Yan Dr. Tedros Adcanom Qaddoose.

Faransah Dakaatirwa “Koroonah Vayresih Aftabu Afrikal Gibbataanam Faxximta” Axcuk Yecen Tummobuluuk Ugut Abak Dr. Tedros Adcanom Ahim Uma Keddeemunnu Kinnim Qaddoose.

Tama Dayrekter Koroonah Caagiidal Yeceh Yan Maybalaalaqal Faransah Dakaatirwah Mabla Caagiidil Xaagi Qawa Kal Hayteh Tan Esserol “Ko Amolayyo Xinto Mabla Kinni” Axcuk Qaddoose.

Doktor Tedros Tamaha Lih Afrikal Faxe Qaynatih Aftabu Gibatu Elle Aban Arac Hinna Axcuk Yiysixxige.

Away Dabaanal Tannah Tan Mabla Misso Mihratleelah Katuk Yabbeenim Isih Gita Hinna Axcuk Qaddoose.

Faransah Dakaatirak Inki Num Qafuuta Esserem Takkay Ikkah, Mangoh Tan Afrikah Xaylo Edde Tinniqibbeh Tan Mabla Kinnim Tamixxige.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.