Fana: At a Speed of Life!

Ameerika Kokkobi Silaacih Sittin Geyik Tewqeemih Iraanal Toofeh Tan Maddur Taqabitte Mekeltu Waytam Tekkek Walala Fanah Aduurelem Iran Qaddosse

Addis Ababa, Waysu 17, 2012 ILL (FBC) Ameerika Kokkobisilaacih Caagiidal Abeeni Sugen Sittin Geyik Awaquk Iraanal Katayteh Tan Maddur Taqabitteh Mekla Gacissu Waytam Tekkek Iran Walala Fanah Aduurelem Tiysixxige.

Ameerikah Pirezdantih Yan Doonald Iraana Lih Kokkobi Silaacih Caagiidal Walal Abnaamih Fayri Lino Axcuk Qagaaqagitak Walalanay Essero Xayyoosak Geytimam Tamixxige.

Tama Pirezdanti Gexsi Mabla edde Anuk Kal Iraana Lih Walal Gexsoonuh Casan Rooca Ni Lih Foocak Foocah Angaarawuk Walalaamih Fayri Lem Qaddooseh Yen.

Iran Is Le Katuk, Ameerika Abtah Tan Yaabitte Celsiisiik Iroh Numma Akke Waytam Qagaaqagisak Cinak Temeete.

Tama Baaxoh Pirezdantih Yan Casan Roocani “Ameerika Sanat 2015uk Kokkobi Silaacih Sittin Gey Isih Tewqeemik Ugut Abak Ameerika Qafuuta Esserak Iraanat Toofeh Tan Taqabitteh Mekla Abak Tekkek Ameerika Lih Walalenno” Axcuk Qaddoose.

Takkay Ikkah A Caagiidal Ameerikah Katuk Tontobbem Ane Matan.

Iraanak Agat Amaanah Dacayrih Saqalah Suge Jeneral Qhasim Suleymaani Ameerikah Gabat Rabee Geera Ameerika Kee Iraan Fanih Angaaraw Darroqooweh Geytima.

To Udduuraak Xabba Haanam Walalnay Essero Ameerikah Katuk Xayyowtam Takkay Ikkah Iran Oggoltam Mafaxinna.

A Ayyaamih Illacabo Fanah Ameerika Iraanal Osswetina Katla Xibix Haytu Elle Dudda Mabla Saay Malah Buxah Xayyosseh Geytimta.

Ameerika Xayyosse Mabla Oggol Geytam Tekkek, Baaxooxa Galli Maroh Eglak Saay Malah Buxah Mamaxxaga Kee Oggol Sinnim Carbi Silaacitte Teetih Yaylammeenim Kee Tabseenih Yaceenim Maxiiqimta.

Tama Margaqa Abinal Assuh Laakin, Mala Buxak 9 Xongolo Geytam Faxximtam Kee Rusiyay, Biritaaniya, Chayna Kee Faransa Xongolo Xongolol Baysaanamih Ceelot Antiffiqime Waanam Faxxiima.

Takkay Ikkah Ahim Abinal Ase Waytam Bictah Iyyaanamih Mbala Tanim Warsan.

Raceyna:-  RT

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.