Fana: At a Speed of Life!

Ameerkal Koroonah Vayresit Yibbixsime Marih Qadad 164 Alfiik Daga Gufe

Addis Ababa, Qado Dirri 22, 2012 ILL (FBC) Ameerikal Koroonah Vayresit Yibbixsimeh Yan Marih Qadad 164 Alfi 610 Gufeh Yanim Qaddoosen.

Away Baadal Koroonah Vayresit Yibbixsime Marih Qadad 787 Alfi 10 Gufem Jons Hokins Universiti Qaddosse.

Tamakkeh Fanak 164 Alfi 610 Yakke Mari tama Vayrrsit Akak Yibbixeh Yan Ameerika Qabursi Cadot Geytimta.

Gexsi Kabuk Baad cadol Koroonah Vayresit Rabe Marih Qadad 3 7 Alfi 829 Gufeh Yanim Warsen.

Tamakkeh fanak Taaliyanal 11 Alfi 591 Numuuy, Espeenil 7 Alfi 716 Numu, Faransal 3 Alfi 24 Num, Ameerika 3 Alfi Num Kee Iraanal 2 Alfi 757 Num Koroonah Vayresik Gexxaamah Edde Rabteh Tanim Yiysixxigen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.