Fana: At a Speed of Life!

Baxaabaxsa Le Eglaali KOroonah Vayresih Kalaluh Xissimte Makaadoh 47 Miliyoonih Birrik Daga Takke Maaliyyah Qokol Aben

Addis Ababa, Qado Dirri 22, 2012 ILL (FBC) Koroonah Vayresih Kalalu Agat Caddol Tekkeh Tan Seecok Ugut Abak Canka Maritte Kee Eglaali Xissimteh Tan Makaadoh Qokol Abak Geytiman.

Tama Qokolul 12 Takke Cankah Eglaali Kee Dolat Fanteeniti 47 Miliyoonih Birriik Daga Takke Maaliyyah Qokol Abeen.

Tahak Ugut Abak:-

Midrok Teknoloji Girup 10 Miliyon 845 Alfih Birri

Dashin Banki 10 Miliyonih Birri

Federaalak Qarwa Korporeshin 10 Miliyoonih Birri

Oromiya Internashinal Bank 5 Miliyoonih Birri

Awash Inshurans 3 Miliyoonih Birri

Abbay Banko 3 Milyoonih  Birri

Debub Gilobal Banki 2 Miliyoonih Birri

Hoora Tireding 1 Miliyoonih Birri

Tirakon Tireding 1 Miliyoonih Birri

Santa Marita 1 Miliyoonih Birri

Iyyerusaalim Kassitih Egla 200 Alfih Birri

Tike Pi El Si 50 Alfih Birrih Qokol Aben.

Tama Qokolul Maaliyya Kee Alaatitte Qokol Diggoowak Geytimtam Agatak Qokol Gaabossok Qunxa Makaadoh Gaaboyseynah yan Ambasadder Misganu Aregga Qaddoose.

Qimmimteh Tan Qokol Angagoyyitte Koroonah Vayresih Kalaluh Kaxxa Doori Lem Takkay Ikkah Ummatta Tama Dalkak Is Elle Dacrissannal Caagiidah Cubbi Acayuk Tamannah Tan Qokolittet Kaaduk Gaba Yassagalleenim Faxximtam Kassiise.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.