Fana: At a Speed of Life!

Federal Doolatak Sanat Taamah Abnisso Kusaaqisak Geytiman

Addis Ababa, Waysu 16, 2012 ILL (FBC) Federal Doolatih Katuk Tekkeh Tan Sanat Taamoomih Kusaq Gexisak Geytimaanam Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Qaddoose.

Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad “Asaaku Federal Doolatih Katuk Tekke Sanat Taamah Gabbaaqu Gexisak Geytimna” Axcuk Isi Facebookih Galil Qaddoose.

“Inkih Tan Doolat Fanteenit Ikraaro Ayyaaquk, Abni Akak Kaaduk Xalu Hangi Abak Kinnuuki, Taqikkinem Kee Mizaanisaanam Elle Duudan Gital Ummattah Qaddowtam Faxximta” Yiysixxige.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.