Fana: At a Speed of Life!

Federal Doolatih Taama Abeynit Beerak Xabba Haanam Taama Sinni Buxah Addal Akah Yaamitan Innih Margaqa Tatrusen.

Addios Ababa, Qado Dirri 15, 2012 ILL (FBC) Malokti Malah Buxa Koroonah Vayres (KOVID 19) Abah Yan Fixix Kataasu Wah Yan Ayyuntiino, Siyaasa Kee Maddur Taqabi Kalalitoonu Elle Duudan Sissik Daffeyna Gexsen.

Tama Malah Buxa Federal Doolatih Taama BAreynit Beerih Ayro Qado Dirrik 16, 2012 ILL Xabba Haanam Margaqa Tatrusaanam Fanah Taama Buxah Addal Akah Takkennah Amri Tarusen.

Buxah Addal Taamittu Waytah Tan Taama Abeynit Kulli Malaakih Kutbeh Buxak Meexeloonum Kassisaak Iyyi Buxah Addal Taamitam Faxximatm Qaddooseloonim Yiysixxigen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.