Fana: At a Speed of Life!

Gabbi Ameerikah Kee Karibiyan Baaxooxal Koroonah Vayresit Rabet Rabeh Yan Marih Qadad 100 Alfiik Daga Yekke

Addis Ababa, Waysu 17, 2012 ILL (FBC) Gabbi Ameerika Kee Karibiyan Baaxooxal Koroonah Vayresit Rabeh Yan Marih Qadad 100 Alfiik Daga Yekkem Qaddoosen.

Tamakkeh Fanak Garabaak Daga Yakke Mari Akak Rabem Biraazil Kinnim Jon Hop Kins Jaamiqatih Oyti Yascasse.

Ossetinah Meksiikol 23 Alfiik Daga Yakke Mari Koroonah Vayresit Teetik Rabeh Yanim Warsen.

Tama 2 Baaxol Koroonah Vayresiik Gexxaamah Angagoyyittel Tu Waaso Maabinnon.

Ahim Kaaduk Koroonah Vayres Akah Fixiixannah Kaxxa Doori Digreh Yanim Warsan.

Gabbi Ameerika Hinnammay Laatin Ameerika Gexsi Dariifak Lafitluk Koroonah Vayres Biyaakak Geytima.

Uxih Iyyaanam Tama Dariifal Koroonah Vayres Baarimak Geytimam Warsan.

Ahim Kaaduk Yamaate Ayyaamih Fanah Fayya Le Caddol Baarime Kal Raaqe Wah Yanim Qaafiyat Mihratleela Edde Yaabak Geytimta.

Raceyna:- BBC

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.