Fana: At a Speed of Life!

Gabbi Kee Fanti Ameerikal Koroonah vayresih Fixix Awayak Lafitak Amaatelem Baadak Qaafiyat Egla Tiysixxige

Addis Ababa, Waysu Gabbi Kee Fanti Ameerikah Baaxooxal Koroonah Vayresih Fixix Away Edde Yan Caddok Lafitak Amaatelem Baadak Qaafiyat Egla Tiysixxige.

Baadak Qaafiyat Eglak Cube Wayni Daylih Dayrekterih Yan Mika’el Riyaan Elle Yasacssennal, Koroonah Vayresih Fixix Lafitluk Gabbi Kee Fanti AMeerikah Baaxooxal Baarimelem Qaddoose.

Tama Dariifal Tan Mango Baaxooxa Tatreh Yan Ayyaamih Addat 25 Ila 50 Gaba Boolul Kaxxa Sissikaanet Baarimak Geytimam Yiysixxige.

Tama Dalka Xayi Udduurih Addat 10 Miliyoonuk Daga Akkekal Raaqe Wah Yanim Warsen.

Tama Dalkak Gexxaamah Qimboh Alsih Addat 10 Alfiik Addah Yan Mari Koroonah Vayresit Yibbixsimeh Sugem Gabbaqo Akak Xayyoseenih Yenen.

Taturte 4 Alsitteh Addat :Laakin 4 Miliyoonuuk Daga Yakke Marih GabbaaqiXayyooweh Geytima.

Raceyna:- BBC

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.