Fana: At a Speed of Life!

Gita Maliinot Carbi Silaacitte Tabaatabsaanamih Caagiida Loysiisoonuh Kulli Dagortih Gabat Agle Faxximta – Naharsi Malak Dr. Abiy

Addis Ababa, Laqinik 06, 2012 ILL (FBC) Gita Maliinot Tabaatabsan Carbi Silaacih Loyswiisih Inkih Tan Dagortih Gabat Agle Faxsiiselem Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Qaddoose.

Naharsi Malak Dr. Abiy Acamd Gita Maliinot Takke Carbi Silaacih Tabaatabsah Caagiidal Rakaakay Mirocti Lih Walal Abe.

Abeenih Yanin Walalih Caagiidal Oyta Yeceh Yan Naharsi Malak Elle Qaddoosennal,, Madqaak Iroh Gita Maliinot Aban Carbi Silaacitteh Tabaatabsa Loysiisoonuh Sittin Qokol Diggoysaanam Faxximtam Qaddoose.

Taturteh Tan Dago ALsitteh Addat Gita Maliinol Carbi Silaacitte Tabaatabissah Tan Maritte Yabbixeenimih Katuk Assakat Le Taama Tekkem Kassiise.

Kulli Dariifak Baxo Fanah Gita Maliinol Culta Carbi Silaacitte Kee Tabaatabsa Kalalitaanam Kee Loysisaanamih Taamal Inkih Tikka Iyyeenih Akah Macalaanam Faxximtam Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Qaddoose.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.