Fana: At a Speed of Life!

IGAD Adoytiitih Tan Baaxooxa Koroonah Vayres Abak Geytima Fixix Koositoonuh Sittin Gey Abeenim Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Qaddoose

Addis Ababa, Qado Dirri 16, 2012 ILL (FBC) Ayro Mawqah Afrikah Baaxooxak Sittin Qokolih Egla (IGAD) Koroonah Vayres Abak Geytima Fixix Koositoonu Elle Duudan Sittin Gey ABeenim Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Qaddoose.

Naharsi Malak Dr. Abiy IGAD Inki Caafatih Innal KOVID 19 Abak Geytima Fixix Sitta Lih Koositoonuh Kaxxa Diirit Digraanam Faxximtam Yescesse.

Suudanak Naharsi Malak Qabdallah Camdok, Somaliyah Pirezdantih Yan Macammad Qabdullahi, Jabuuti Pirezdanti Ismaqil Qumar Gelle, Keniyah Pirezdantih Yan Uhuru Keniyaata, Kee Gabbi Sudaanih Pirezdantih Yan Salva Kir Lih Telefoonut Abeh Yan Walalal KOVID 19 Sitta Lih Koositaanam Elle Duudan Taamah Caagiidil Sittin Gey Gufeenim Warse.

Naharsi Malak Abiy, “Sittin Qokol Kee vSitta Lih Taamitnek Rakaakay Fayri Kibnaah Tonnah Dacrisnam Dudna” Axcuk Qaddoose.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.