Fana: At a Speed of Life!

Israelik Naharsi Malak Deeliyyi Fanteena Culam Faxa

Addis Ababa, Qado Dirri 21, 2012 ILL (FBC) Israelik Naharsi Malak Beniyamin Netaniyaho Deeliyyi Fanteena Fanah Culam Faxaamat yaaben.

Tama Naharsi Malaakak Xayi Taama Qokleyni Tama Vayresit Yibbixsimeemik Ugut Abak Away Deelut Is Yabbixeemit Yaaben.

Netaniyaho Kal Xayi Qakliseyna Lih Baxissa Heenih Deliyyi Fanteena Culeloonum Naharsi Malaakih Kutbeh Buxa Tiysixxige.

Israelik Naharsi Malaakak Baad caddoh Qakliseyni Tama Vayresit Yibbixsimem BBC Asaaku xaagusse Suge.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.