Fana: At a Speed of Life!

Itiyoppiyal 1 Ayroh addat Fayya Le Caddol Koroonah Vayresit Yibbixsime Mari Geytime.

Addis Ababa, Laqinik 10, 2012 ILL (FBC) Itiyoppiyal Taturte 24 Saaqatih Addat 1 Alfi 775 Numuk Abeenih Yanin Laboratoori Fokkaaqol 35 Numul Koroonah Vayres Geytimem Qaafiyat Malaakah Tan Dr. Liya Taddese Qaddosse.

Dr. Liya Elle Qaddossennal, Tama Vayresit Yibbixsime Mari Inkih Itiyoppiyah Xaylo Kinnoonum Warisse.

Tamakkeh Fanak 17 Lab Maraay, 18 Kaaduk Say Mara Kinnuuk, Karmak 15 Ila 80 Karmat Geytimaanam Qaddowte.

Tama Dalka Edde Geytime Marak 29 Num Addis Ababa Kinnuuk, 1 Num Afa Baaxoh Safarih Aydaadu Luk Sugem Kee Cududuk Tabta Makaayinih Kokkobise Kinnuuk, Raaqe 243 Num Tama Vayresit Yibbixsime Mara Lih Angaaraw Le Mara Lih Angaaraw Luk Suge Mara Kinnim Yiysixxigen.

5 Num Kaaduk Iro Baaxoh Safar Takku Tama Dalkat Yibbixsime Mara Lih Angaaraw Luk Suge Wenim Qaddoowte.

Ossetinah 1 Num Oroomiyah Rakaakayak Cududuk Tabta Makaayinih Kokkobise, 4 Num Somaalih Rakaakayak Jijjigak Deeliyyi Fanteenal Sugeh Iyyaay, 1 Num Kaaduk Amaara Rakaakayak Kilbatti Shawah Rasuk Atayye Magaalak Deeliyyi Fanteenah Addal Suge Num Kinnim Warsen.

Ossetinah 3 Num Koroonah Vayresik Qaffooteh Yanim Yiysixxigen.

Dr. Liya Taddese Elle Tascassennal, Koroonah Vayresit Arawah Anuk Qado Dirrik 27, Sanat 2012 Tontocowwe Maybalaalaqal, Tama Vayresik Gexxaamah Rabteh Tan 75 Karmat Sugte Barra Lih Angaaraw Luk Sugeh Akak Iyyen 25 Yakke Mara Deelak Faxxiima Dayli Kattaatu Keenih Abak Sugeenik Lakal 5 Numul Koroonah Vayres Geytimu Duudem Tiysixxige.

Asaakuk Tama Vayresit Yibbixsime Marak 22 Num Wo Ayro Edde Yaaben 5 Yakke Mara Lih Angaaraw Luk Suge Mara Kinnim Kee Kattatu Akah Abak Sugen 94 Yakke Maraih Fanak Geytimem Qaddowte.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.