Fana: At a Speed of Life!

Korona Vayresih Fixixit Koositoonuh Lee Xayyoosiyya Kee Saytunaane Caagiidal Taamitta Makaado Xisen

Addis Ababa, Qado Dirri 17, 2012 ILL (FBC) Koroonah Vayresih Kalaluh Lee Xayyoosiyya Kee Saytunaane Caagiidil Taamitta Makaado Xisenim Lee, Efeq Kee Elmo Malak Qaddoose.

Lee, Efeq Kee Elmo Malak Koroonah Vayresih Kalaluh Yakkeh Yan Macalal Taamittah Tan Dagorti Kee Kalah Wagitta Dagortik Edde Tengeleh Tan Makaado Xiseenim Yiysixxigen.

Lee Efeq Kee Elmo Malak Dr Injiner Sileshi Bekele, Ta Vayresih Kalaluk Addis Ababal Bicseenih Yanin Biyaakita Mara Elle Iraawisan Fanteena Kee Kalah Tan Ximmoomah Cagaiidal Addaffakot Abe.

Lee Xayyoosiyya Kee Sayunaane Dacayrih Taama Loysis Kee Kattat Abtah Tan Makaado Xisak Lee Taqabi Elle Tan Dariifal Xayyosiyyi Taama Akah Takkennah Taamitta Makaado Xisak Tama Malaakak Lee Kee Saytunaane Luddak Malaak Deeta Miraacisa Makaado Kinnim Qaddoose.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.