Fana: At a Speed of Life!

Koronah Vayresik Yamaate Lakimah Miggaaqinna Akah Aben

Addis Ababa, Caxah-Alsak 7, 2012 ILL (FBC) Baadak Qaafiyat Egla Koroonah Vayresik Gexxaamah Yaamate Lakimah (KOVID – 19″ axcuk Muggaaqinna Akah Yeceenim Yiysixxigen.

Baadak Qaafiyat Eglak Naharsi Dayrekterih Yan Dokror Tedros Adcanom, A Caagid Wagsiisak, Yeceh Yan Maybalaalaqal, Koroonah Vayresik Ugut Abak Yamaate Lakimah (KOVID – 19) Axcuk Muggaaqinna Akah Yeceenim Qaddoose.

Tama Muggaaqinna, Faxe Qaynatal Baaxo Weelo, Saqa, Kee Sihadat Angaaraw Alle Wah Yanim Warse.

A Vayresik Gexxamah Yamaate Lakimih Mugaqinnah Sidiica Qangarak Beyeenim Kassisaak, Ahim Kaadok “Koroona”, “Vayres” Kee “Biyak” Xiqsitta Qangooruk Beyak Tonnah A Biyak Edde Yumbulle Farangi Liggidih Loowok “2019” Illcabo Namma Wara Beyeenim Yiysixxige.

Koroonah Vayres Xiqsita Migaq, Tama Lakimi Elle Yanih Yan Baaxol Tan Butta Akah Tece Migaaqa Ikkah, A Biyaakah Yecen Baxsa Le Migaq Akke Wam Warsen.

A Xayi Udduurih Addat, Chaynak Huubeh Rakakayak Wuhan Magaalal Uguteh Yan Koroonah Vayresih Dalkaak Gexxaamah Alfittel Lowimta Ummatta Edde Rabtem Tam Oyti Yascasse.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.