Fana: At a Speed of Life!

Koroonah Vayresih Qokol Edde Aban Mobayilik Ux Kutbeh Farmok Culenti Gaaboysiyya Qaddoosen

Addis Ababa, Qado Dirri 16, 2012 ILL (FBC) Itiyo Telekom Koroonah Vayresik Ugut Abak Qokol Faxxah Tan Ummattah Cato Edde Aban 444 Mobayilik Ux Kutbeh Farmok Culenti Gaaboysiyya Qaddoosen.

Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad KOroonah Vayres Kalalitoonuh Faxximtah Tamn Maaliyya Kee Alatitte Xayyoosiyya Edde Aban Agat Qokolih Makaado Xiseh Geytima.

Tahak Ugut Abak Ityiyo Telekom Inkih Tan Agat Caddol Geytimtah Tan Baaxo Xayloh Gabat Agle Leh Tan Culenti Gaaboysiyya Kinnim Yiysixxigen.

Tahak Ugut Abak:-

1 Birrih A

5 Birrih B

10 Birrih C

25 Birrih D

50 Birrih E

100 Birrih F

300 Birrih G

500 Birrih H

1000 Birrih J

444 Fanah Ruubak Qokol Abtaanam Duddaanam Qaddoosen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.