Fana: At a Speed of Life!

Maaliik Mozambiki Fanah Gexak Sugte Mangoh Tan Itiyoppiyah Xaylo Rabtemit Yaaban

Addis Ababa, Qado Dirri 15, 2012 ILL (FBC) Maalik Mozambiki Fanah Quuki Makiinat Gexak Sugte Mangoh Tan Itiyoppiyah Xaylo Rabteh Taniim Afa Caagiidah Malak Qaddoose.

Tama Malak Tama Baaxo Xayloh Rabat Kah Tontobbe Rookat Qaddoosak Buxa Marah Iman Kee Sabri Qaagiten.

Rabe Marih Qadad Kee Gexsi Addaffokt Leh tan Oytitte Xayih Qaddooseloonum Yiysixxige.

BBC Xaagih raceyna Elle Qaddossannal 64 Takke itiyoppiyah Xaylo Rabteem Xaagosse.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.