Fana: At a Speed of Life!

Mala Buxa Beera Madabiino Daffeyna Gexsele

Tama Daffeynal Mala Buxak 5hele Taama Liggidak 16hele Madabiino Koboxih Guuma Kee Wagari Kee Salaam Komishinih Adoytiitih Reeda Kusaaqisak Faaticiselon Axcuk Qambaalan.

Ossetnah Baxaabaxsa Le Kuktittel Walalak Faaticiseloonum Qaddowte.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.