Fana: At a Speed of Life!

Nabah Yan Itiyoppiyak Asqassaabe Karawwadak Wakti Caagiidal Sittin Mabla Akah Yallen Innah Agat Caddoh Angagoyyah Aboonuh Walal Gexisak Geytiman.

Addis Ababa, Waysu 15, 2012 ILL (FBC) Nabah Yan Itiyoppiyak Asqassaabe Karawwadak Wakti Caagiida Kee Sittin Mabla Akah Yallen Innah Agat Caddoh Angagoyyl Walal Gexisak Geytiman.

Tama Walal Baxaabaxsa Le Doolat Kee Dolat Akke Sinnih Mihratleela Edde Angaluk Geytimtam Warsen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.