Fana: At a Speed of Life!

Naharsi Malak Abiy Acmad Suudaanak Naharsi Malaakah Yan Qabdallah Camdok Lih Walale

Addis Ababa, Diteli 19, 2012 ILL (FBC) Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Suudaanak Naharsi Malaakah Yan Qabdallah Camdook Lih Walal Gexse.

Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Miraacisa Erga Taama Gufneh Asaaku Suudaanak Inaytah Tan Kartum Magaala Culeenih Geytiman.

Tama Gufnet Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Suudaanak Naharsi Malak Qabdallah Camdooku Lih Nammay Takko Walal Kee Kalah Tan Dariifa Caagiidal Walal Gexsen.

Tama Walalal Itiyoppiya Kee Suudan Mango Sanootah Qumri Le Angaaraw Leh Tan Baaxooxa Kinnim Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Qaddoose.

“Itiyoppiya Kee Suudan Inki Ummatta, Inki Buxah Mara Kinnino” Axcuk Qaddooseh Yan Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Asqassaabe Karawwad Kee Cudud Dariifat Arawah Tan Caagiidal Sitta Lih Xayyoowak Walal Yafxigen Caagiida Kinnim Yiysixxige.

Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Isi Facebookih Galil Elle Qaddoosennal, ” Asaaku Kartuumul Luk Sugne Walalal Itiyoppiya, Suudaanah Leh Tan Qokol Naharsi Malaakah Yan Qabdallah Camdookoh Qagitaak Niysixxige” Axcuk Qaddoose.

“Nammay Takkoh Angaaraw Diggoysnuh Baar Lee Doorit Akah Gorrisnannah A Udduurih Addat, Maddur Sittin Qokol, Sittin Dadal Kee Dariifa Salaamih Caagiidal Sitta Lih Taamitenno” Axcuk Yiysixxige.

Suudaanak Naharsi Malaakah Yan Qabdallah Camdok Tama Walalal, Itiyoppiya Kee Suudan Xer Waktih Yemeete Sittin Kacanu Leh Tan Baaxooxa Kinnim Kassiisaak, Linoh Nan Angaaraw Yayse Caddo Fanah Fayya Hoonuh Taamiteloonum Qaddoose.

Itiyoppiya Abbaw Weeqaytut Tantiffiqimeemih Ceelo Lem Suudan Qokoltah Tanim Kassiisaak, Asqassaabe Karawwadat Arawah Tan Caagiida Walalal Yafxigeenim Xiiqimtam Yiysixxige.

Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Kartuumul Luk Sugeh Yan Taama Gufnet, Suudaanak Daga Raqta Malah Buxak Pirezdantih Yan Letenal Jeneral Qabdul-Fettac Al-Burhaana Lih Walaleh Yanim Warsen.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.