Fana: At a Speed of Life!

Suudaanak Kalali Qandeh Malak Rabe

Addis Ababa, Qado Dirri 16, 2012 ILL (FBC) Suudaanak Kalali Qandeh Malaakah Suge Letenal Jeneral Jamal Al-Diin Oqur Rabeh Yaniimit Yaaben.

Suudan Doolat Kee Tama Baaxol Geytimtah Tan Gaaduleh Fanat Gabbi Suudaanal Gexisak Geytiman Walalah Juuba Elle Gexekkel Rabem Warsan.

Letenal Jeneral Jamal Al-Diin Tama Baaxo Xer Sanatah Miraacisak Suge Qumar Casan Al Bashir Reedak Oobek Lakal Baaxo Miraacissah Tan Qaskariyyoh Malah Buxak Adoytah Suge.

Tama Kalali Malak Lubbi Biyaakak Gexxaamah Rabem Suudan Doolat Kee Qaskariyyoh Reedon Tiysixxige.

Suudanak Naharsi Malak Qabdallah Camdok Kalai Qandeh Malaakih Rabal Kah Tontobbe Rookat Qaddoose.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.