Fana: At a Speed of Life!

በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና የተገኘው ድል ኢትዮጵያውያን አብሮ መኖርም፣ አብሮ መሮጥም ባህላቸው መሆኑን ያሳዩበት ነው – አቶ ቀጄላ መርዳሳ

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.