Fana: At a Speed of Life!

ሄፓታይቲስ (የጉበት ቁስለት) መተላለፊያ ምክንያቶች

 

አዲስ አበባ፣ ሐምሌ 21፣ 2015 (ኤፍ ቢ ሲ) ሄፓታይቲስ (የጉበት ቁስለት) ጉበት በተላላፊ ቫይረሶች እና ኢተላላፊ አነሳሾች ምክንያት ሲጎዳ እና ሲቆስል የሚመጣ ህመም ነው፡፡

ጉበት በሆድ የላይኛው ክፍል በስተቀኝ በኩል ሲገኝ የንጥረ ነገሮችን ሂደት የሚያስተካክል፣ ደምን የሚያጣራ እና ኢንፌክሽንን የሚዋጋ ወሳኝ አካል ነው።

ስለዚህ የጉበት ቁስለት እና መጎዳት ከፍተኛ የሆነ የጤና መታወክ እና ሞትን ሊያስከትል እንደሚችል የህክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ፡፡

ይህን ህመም አምጪ ከምንላቸው ተላላፊ ቫይረሶች ውስጥ ሄፓታይቲስ ቫይረስ ኤ፣ቢ፣ሲ፣ዲ እና ኢ ተጠቃሽ ሲሆኑ አልኮል፣ በመድሃኒቶች መመረዝ እና የሰውነት እራስን በራስ ማጥቃት ኢተላላፊ ከምንላቸው ውስጥ ይካተታሉ፡፡

የሄፓታይቲስ ቫይረሶች ሁሉም የጉበት በሽታ ቢያስከትሉም፤ በሕመም ክብደት፤ በስርጭት መጠን፣ በመተላለፊያ እና በመከላከያ ዘዴዎቻቸው እንደሚለያዩ ባለሙያዎች ይናገራሉ።

ሄፓታይቲስ ቫይረስ ኤ እና ኢ በቫይረሱ በተበከለ ውሃ እና ምግብ ሲተላለፉ፤ ሄፓታይቲስ ቫይረስ ቢ እና ሲ ደግሞ ቫይረሱን ተሸካሚ በሆኑ ሰዎች ደም፣ የሴት ብልት ፈሳሽ፣ የዘር ፈሳሽ እና የተለያዩ የሰውነት ፈሳሾች ይተላለፋል።

የሄፓታይቲስ ህመም ምልክቶች እንደ መንስኤዎች እና ህመም ክብደት በጥቂቱ ቢለያይም የሚከተሉትን እንደሚያካትት ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጤና ሳይንስ ኮሌጅ ያገኘነው መረጃ ያመላክታል፡፡

ድካም፣ የጉንፋን መሰል ምልክቶች፣ የሽንት መጥቆር፣የሰገራ ቀለም መንጣት፣ የሆድ ህመም፣ የምግብ ፍላጎት ማጣት፣ የክብደት መቀነስ፣ የቆዳ እና የአይኖች ቢጫ መሆን ናቸው፡፡

የሄፓታይተስ ቫይረሶችን ለመከላከል የሚረዱ ብዙ ክትባቶች አሉ፤ ሆኖም ግን እስካሁን የሄፓታይተስ ቫይረስ ሲ እና ኢ ክትባቶች የሉም።

ከክትባት በተጨማሪም እንደ አልኮል እና የመድሃኒት መመረዝን መቀነስ፣ ንጹህ የመጠጥ ውሃ፣ ምግብን አብስሎ መመገብ፣ የግል እቃዎችን በጋራ አለመጠቀም፣ ኮንዶም መጠቀም እና ከሰውነት ፈሳሾች ንክኪ መቆጠብ ለመከላከል የሚረዱ መንገዶች ናቸው።

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.