Fana: At a Speed of Life!

ለጷጉሜን ቀናት የተሰጡ ስያሜዎች ይፋ ተደረጉ

አዲስ አበባ፣ ነሐሴ 25፣ 2015 (ኤፍ ቢ ሲ) የኢፌዴሪ የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የጷጉሜን ቀናት የሚከበርበትን እና ለእያንዳንዱ ቀናት የተሰጡ ስያሜዎችን ይፋ አድርጓል።

በዚህም ፦
ጷጉሜ 1 የአገልግሎት ቀን
ጷጉሜ 2 የመስዋዕትነት ቀን
ጷጉሜ 3 የበጎነት ቀን
ጷጉሜ 4 የአምራችነት ቀን
ጷጉሜ 5 የትውልድ ቀን
ጷጉሜ 6 የአብሮነት ቀን ተብለው ተሰይመዋል፡፡

የአብሮነት ቀን በተለየ መልኩ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደሚከበርም አገልግሎቱ ገልጿል፡፡
በዙፋን ካሳሁን

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.