Fana: At a Speed of Life!

Barseloona Aydakaakiseyna Ernesito Valverde Diiriyak Kike Setiye Qusba Aydakakaniseyna Abak Reedisse

Addis Ababa, Agda Baxisso 05, 2012 ILL (FBC) Espeenik Ibi Koqsoh Celem Barseloonah Dokon, Aydakakaniseyna Ernesito Valverde Diiriyak, Kike Setiye Qusba Aydakaakaniseyna Abak Reedisse.

55 Karmat Geytima Aydakaakaniseyna Ernesite Barseloona Aydakaakaniseynah Suge Udduura Tama Dokon 2 Takke Espen Laaligah Kaas Akah Ugussannah Abem Kee A Sanati Laaligal Kaaduk Fidin Baxsal Akah Miraacissannah Abam Duude.

Takkay Ikkah, Kaatalon Dokonih Mirocti Ernesito Valverde, Barseloona Awroppah Shampiyonis Liigih Kaasah Illacabo Qalayli Fan Baaham Maduudinna Axcuk Kaa Diiriyen.

Barseloonah Aydakakaniseyna Ernesito Valeverdeh Aftok 61 Karmat Geytima Dumaahi Riyal Beetis Aydakaakaniseynah Suge Kike Setiye Qusba Aydakaakaniseyna Abak Reedisen.

Aydakaakaniseyna Kike Setiye Awroppah Liggidih Loowok Sanat 2005 Xabba Haanam Riyal Beetis Aydakaakaniseynah Tikka Iyyeh Miraacise Uddur Kaxxam Geyeh Akak Iyyan Xalootuh Tu Gacteki, Tama Dokon Koppa Delireh Kaasih Qalaylih Garab Gaba Kalti Dibuk Gufsem Tamixxige.

Away Barseloonah Aydakaakaniseyna Yekkeh Reedeh Yan Kike Setiye Tama Dokon 2 Sanat Kee Garab Gideh Miraacisuh Sittin Gey Abem Oyti Yascasse.

Raceyna፦ www.bbc.com

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.