Fana: At a Speed of Life!

Birhanu Leggese Tokiyoh Maraatoonul Mayso Orbise

Addis Ababa, Caxah-Alsak 22, 2012 ILL (FBC) Jappaanal Gexseenih Yanin Maraaton ardi Qalaylil Itiyoppiyah Ardaanbeynah Yan Birhanu Leggese Mayso Orbise.
 
Birhanu Leggese Tama Qalayli 2 saaqat 4 Minit 15 Sekondil Gaba Kalak 1haytuh Yewqe.
 
Tama Maraaton Ardi Qalaylil 38 Alfi Yakke Mari Edde Angalele Axcuk Ikraaro Akah Yibbixeenih Sugeenim Takkay Ikkah Koroonah Vayresih Cunxook Ugut Abak 200 Yakke Mari Dibuk Edde Yengelem Qaddoosen.
 
Jappan Koroonah Vayresik Ugut Abak Ummatta Edde Tankatte Dagar Dig Qalaylittet Akah Angale Waytannah Wasseh Geytimta.
Baadak Olompik Qalayli 2020 Olompik A Sanat Arcibissu Waytam Jappan Kinni.
Takkay Ikkah koroonah Vayresik Gexxaamah Ma Uddur Yakkem Faxximtaamal Uxih Ede Madqeenim Ane Waytam Yiysixxigen.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.