Fana: At a Speed of Life!

Dooro 2013 Maftacak Tan Tabsi Mafdaga Inta Ximmol Naharsi Malaakih Kutbeh Buxal Walalak Geytiman

Addis Ababa, Naharsi Kudo 23, 2013 ILL (FBC) Dooro 2013 Wagsiisak Tabsi Maftac Inta Ximmol Walak Geytiman.

Tama Walalal Naharsi Malak Dr. Abiy Acmad Edde Anuk Siyaasa Missoynaanih Awlaytiit Edde Tengele.

Dooro Curri, Qadliino Kee Amanti Akah Tallennah, Baaxo Xaylo, Siyaasa Missoynaani, Doolat, Siivik Eglaali Kee Xaagi Raceynitk Qambalsimtah Tan Ximmoomal Walaleenim Warsen.

Tama Dooro Meqennal Akah Gaba Kaltannah Kulli Dagarak Maca Qambalsimtaam Kee Edde Mircasimaanam Alhun Edde Xinta Ayyaaquk Abinal Asisaanam Faxximtaamal Walalak Geytiman.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.